ผาช่อ เวียงกุมกาม ( 1 คืน )

รายละเอียด :

โปรแกรมท่องเที่ยว ผาช่อ เวียงกุมกาม เดินทาง 28-30ตค. ราคา 4,000 บาท 

วันศุกร์ที่ 28 ตค. 
19.00 น. - เจอกันที่จุดนัดพบ ปั้ทปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า ถ.วิภาวดีรังสิตขาออก ติดกับ กองพันทหารราบที่ 1

วันเสาร์ที่ 29 ตค. ผาช่อ Unseen Thailand จ.เชียงใหม่
05.00 น. - ทำธุระส่วนตัวที่จุดพักรถ และทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
08.00 น. - สักการะพระธาตุดอยน้อย - วัดโบราณ อายุกว่า 1,300 ปี ถ่ายรูปแกรนแคนย่อนเมืองไทย "ผาช่อ" เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thaialand แห่งใหม่ ซึ่งเกิดจากตะกอนทับถมกันเป็นชั้นๆ มีขนาดสูงใหญ่ราว 30 เมตร
12.00 น. - ทานอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 2 ) ร้านไส้อั่วร้านดัง OTOP
14.00 น. - สักการะพระพิฆเนศ ที่พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
15.00 น. - เดินทางสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
17.00 น. - ทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3 - ร้านอาหารกาแล ท่ามกลางสวนดอกไม้ เมนู ทะเลรวมผัดผงกะหรี่, ยำผักบุ้งทอดกรอบ, ต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อน, ปลาทับทิมทอดกรอบ, ข้าวเปล่า, น้ำดื่ม, ผลไม้รวม )
19.00 น. - Check in เข้าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน แยกย้ายกันช๊อปปิ้งหน้าที่พักมีถนนคนเดินและร้านค้าต่างๆมากมาย และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันอาทิตย์ที่ 30 ตค. เวียงกุมกาม สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ 
07.00 น. - ทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4 - โจ๊ก / กาแฟ หรือโอวัลติน / ขนมปัง )
08.00 น. - เช็คเอาท์ เดินทางสู่เวียงกุมกาม, วัดเจดีย์หลวง, วัดพันเตา
12.00 น. - ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5 - ข้าวซอยฟ้าฮ่าม, หมูสะเต๊ะ, น้ำดื่ม)
15.00 น. - ช๊อปปิ้งของฝากที่กาดทุ่งเกวียน น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ไส้อั่วร้านดัง 
20.00 น. - ทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6 - ต้มยำปลาคัง, ทอดมันกุ้ง, แกงคั่วหอยขม, ผัดผักรวมมิตร, ข้าวสวย, น้ำเปล่า)
23.59 น. - เดินทางถึงกทม.โดยสวัสดิภาพ พร้อมของฝากและความประทับใจ 

ราคา 4,000 บาท ราคาเดียวทั้ง Join Trip หรือ Private Trip ( รับใน กทม. 1 จุด และเส้นทางผ่าน 1 จุด )
มัดจำ 2,000 บาท กสิกร 640-2-17582-4 ชื่อ อรรัตน์ กุลพรุก 

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหาร 6 มื้อ + น้ำดื่ม
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่ายานพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี)
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าทิปทีมงานและคนขับรถ

การจองทริปทุกโปรแกรม
1. จองทัวร์ 090-959-2429 หรือ Line Official : @biggietravel พร้อมแจ้งเบอร์ติดต่อกลับ
2. โอนเงินจองตามที่ทัวร์กำหนด ไม่เกิน 24 ชม.
3. เขียนชื่อทริป ชื่อจริง และเลขที่นั่ง บนสลิปโอนเงิน และถ่ายรูปส่งมาที่ LINE : @biggietravel หรือ inbox มาในเฟสบุ๊ค บิ๊กกี้พาเที่ยว
4. การจองเสร็จสมบูรณ์ต่เมื่อมีการโอนมัดจำแล้วเท่านั้น
5. เก็บสลิปให้สตาฟในวันเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
** ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
** ยกเลิกก่อนการเดินทางน้องกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ในทุกกรณี ( สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ )
** การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

Biggie Travel ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

*** ทุกทริปมีสตาฟดูแลคอยประสานงานตามสถานที่ต่างๆ ***

ททท. 12/02219

แผนที่

รถคันที่ 1

A 1

A 2

A 3

B 1

B 2

B 3

C 1

C 2

C 3

หมายเหตุ *

สีเขียว : ว่าง / สีแดง : ไม่ว่าง / สีเหลือง : รอการชำระเงิน