รายะละเอียด :

Hacked By Anonymous Gaza (MF-PS)

รถตู้ VIP 9 + 1 ข้างคนขับ = 10 ที่นั่ง

อัตราค่าเช่า : 2000.00 บาท